institutii
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007 – 2013

 

Axa prioritară:

2. „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie:

2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Beneficiar:

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCURESTI

 

ID Proiect:

63915

 

Cod contract:

POSDRU/90/2.1/S/63915

Activitatile proiectului

A0. Activitati de management al proiectului;


A1. Constitutirea unui grup mixt de experti format din reprezentanti ai institutiilor beneficiare si ai organizatiilor profesionale cu rol de coordonare a stagiilor de practica.


A2. Dezvoltarea si consolidarea de parteneriate existente in scopul facilitarii integrarii studentilor pe piata muncii se va realiza de catre grupul mixt de experti;


A3. Organizarea programelor de stagii de pregatire practica;


A4. Proiectarea si dezvoltarea sistemului informatic inovator de tipul platformei colaborative digitale cu materiale suport pentru stagii de pregatire practica, destinat studentilor, profesoriilor coordonatori si tutorilor.


A5. Abilitarea personalului partenerilor de stagii de practica pentru a indeplini atributii de tutori pentru pregatirea practica a studentilor.


A6. Organizarea unei campanii de constientizare si informare asupra importantei pregatirii practice la locul de munca in vederea adaptarii studentilor dupa absolvire la cerintele actuale ale pietei muncii.


A7. Implementarea, monitorizarea si evaluarea stagiilor de pregatire practica pentru studenti.


A8. Diseminarea rezultatelor obtinute prin implementarea proiectului.


Prima Pagina | Obiective | Activităţile proiectului | Rezultate anticipate | Grup Tinta | Parteneri | Echipa | Proiectul in Imagini
© 2019 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.