institutii
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007 – 2013

 

Axa prioritară:

2. „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie:

2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Beneficiar:

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCURESTI

 

ID Proiect:

63915

 

Cod contract:

POSDRU/90/2.1/S/63915

Prezentarea proiectului


Proiectul isi propune sa faciliteze procesul de insertie pe piata muncii a studentilor inscrisi in invatamantul superior medical veterinar prin organizarea de programe de stagii inovatoare de pregatire practica cu materiale suport TIC, in cadrul initiativelor de diversificare a parteneriatelor interinstitutionale.


Proiectul se bazeaza pe o abordare integrata pentru a raspunde obiectivului de facilitare a insertiei pe piata muncii. Proiectul contribuie la crearea oportunitatilor de participare viitoare a studentilor pe o piata a muncii flexibila si inclusiva si va avea un efect pozitiv pe termen lung pentru studentii de la specializarea medicina veterinara prin crearea unui sistem de comunicare si relationare eficient intre acestia si viitorii potentiali angajatori.


Prin activitatile sale, proiectul urmareste cresterea numarului de absolventi ai invatamantului superior medical veterinar cu insertie echilibrata pe piata muncii, precum si din asigurarea categoriilor de materiale suport necesare pentru pregatirea practica a tututor studentilor din cele doua centre universitare, dar si din dotarea cu echipamente moderne a unui cabinet medical veterinar rural in care studentii sa poate deprinde abilitati si compentente practice pentru o mai buna insertie pe piata muncii in momentul absolvirii.


Prima Pagina | Obiective | Activităţile proiectului | Rezultate anticipate | Grup Tinta | Parteneri | Echipa | Proiectul in Imagini
© 2019 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.