institutii
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007 – 2013

 

Axa prioritară:

2. „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie:

2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Beneficiar:

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCURESTI

 

ID Proiect:

63915

 

Cod contract:

POSDRU/90/2.1/S/63915

Noutati


Anunt achizitie publica - "Diverse tipuri de echipamente computerizate"
Data: 27.08.2010


Detaliu pentru invitatia numarul 264432 (vezi detalii pe SEAP)

 

Detaliu invitatie
Tip legislatie: -
Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Numar invitatie: 264432 / 27.08.2010
Denumire contract: Documentatie Atribuire Contract "Diverse tipuri de echipamente computerizate"
Stare procedura: Atribuita
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Cod fiscal4602041,   AdresaBd. Marsti 59, sector 1, BucurestiTelefon3182564Fax3180296
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Bd. Marasti nr.59, sector 1, Bucuresti, cod postal 011464, la Registratura Universitatii, parter.
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Bd. Marasti nr.59, sector 1, Bucuresti, la Serviciul Achizitii Publice, demisol.
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: -
I.2.2)   Tip Activitate: -
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Documentatie Atribuire Contract "Diverse tipuri de echipamente computerizate"
II.1.2)   Tip contract: Furnizare
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Achzitie "Diverse tipuri de echipamente computerizate".
II.1.6)   CPV: 30236000-2 - Diverse tipuri de echipamente computerizate (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 184,700 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Conform Documentatiei de Atribuire atasata.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Prin descarcare din SEAP.
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 09.09.2010 09:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 09.09.2010 10:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei:
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: -
VI.1.2)   Tip de finantare: -
Data expedierii prezentei invitatii: -


« înapoiPrima Pagina | Obiective | Activităţile proiectului | Rezultate anticipate | Grup Tinta | Parteneri | Echipa | Proiectul in Imagini
© 2018 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.