institutii
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007 – 2013

 

Axa prioritară:

2. „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie:

2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Beneficiar:

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCURESTI

 

ID Proiect:

63915

 

Cod contract:

POSDRU/90/2.1/S/63915

Noutati


Anunt achizitie publica - "TONERE"
Data: 18.08.2011


Detaliu pentru invitatia numarul 311064

 

Tip legislatie: -
Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Numar invitatie: 311064 / 24.08.2011
Denumire contract: Documentatie Atribuire Contract "TONERE"
Stare procedura: Atribuita
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Cod fiscal4602041,   AdresaBd. Marsti 59, sector 1, BucurestiTelefon3182564Fax3180296
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Bd. Marasti nr.59, sector 1, Bucuresti, cod postal 011464, la Registratura USAMV, parter.
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Bd. Marasti nr.59, sector 1, Bucuresti,la Serviciul Achizitii Publice, demisol.
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Educatie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Documentatie Atribuire Contract "TONERE"
II.1.2)   Tip contract: Furnizare
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Achizitie "Tonere"
II.1.6)   CPV: 30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Da
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 136,181.45 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Declaratii privind eligibilitatea; Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181; Certificatul constatator; Certificatul de înregistrare fiscala; Certificat de participare la licitatie cu ofertã independentã; Fisa de informatii generale; Firma care candideaza sa aiba implementat Certificat de calitate ISO 9001 sau echivalent; Firma care candideaza sa aiba implementat Certificat de calitate ISO 14001 sau echivalent; Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani,existenta cel putin a unui contract similar, contractual/contractele vor fi prezentate insotite de recomandari de la beneficiarii sau de certificari emise de o autoritate - original /copie legalizata/ copie conform cu originalul. Operatorii economici vor prezenta toate tonerele drept mostra, pana la data deschiderii ofertelor. Acestea se vor depune la Depozitul USAMV pe baza de proces verbal de predare primire.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia se descarca din SEAP. Garantia de participare: 1368 lei - lot1; 1280 lei - lot2; 75 lei - lot3.
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 01.09.2011 09:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 01.09.2011 10:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei:
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2)   Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
Data expedierii prezentei invitatii: 18.08.2011 14:35


« înapoiPrima Pagina | Obiective | Activităţile proiectului | Rezultate anticipate | Grup Tinta | Parteneri | Echipa | Proiectul in Imagini
© 2018 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.