institutii
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007 – 2013

 

Axa prioritară:

2. „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie:

2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Beneficiar:

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCURESTI

 

ID Proiect:

63915

 

Cod contract:

POSDRU/90/2.1/S/63915

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului vizeaza facilitarea procesului de insertie pe piata muncii a studentilor inscrisi in invatamantul superior medical veterinar prin organizarea de programe de stagii inovatoare de pregatire practica cu materiale suport TIC, in cadrul initiativelor de diversificare a parteneriatelor interinstitutionale


Obiective specifice ale proiectului sunt:


  • Cresterea relevantei rezultatelor invatarii dobandite la locul de munca prin organizarea unor abordari interactive si inovatoare de derulare a 5 programe de stagii de practica care sa acopere necesarul de abilitati practice a cunostintelor teoretice a 5 ani de studiu si care sa permita aplicarea cunostintelor dobandite in cadrul orelor de curs, in mediul real, asemanator locului de munca;
  • Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a 2800 de studenti prin participarea la programe inovatoare de stagii de pregatire practica cu materiale suport, inclusiv resurse TIC;
  • Dezvoltarea si consolidarea parteneriatelor existente in scopul facilitarii integrarii studentilor pe piata muncii prin implicarea a minim 25 institutii si companii in initiative de diversificare a situatiilor de practica (ferme,clinici,cabinete veterinare, laboratoare pentru controlul alimentelor, DSVSA);
  • Actualizarea competentelor profesionale ale personalului partenerilor cu atributii de tutori pt. pregatirea practica a studentilor.

Obiectivele proiectului corespund obiectivului general POSDRU prin corelarea educatiei si a pregatirii teoretice primite de studenti in cadrul facultatii, cu cerintele pietei muncii.


Proiectul se bazeaza pe o abordare integrata pt. a raspunde obiectivului de facilitare a insertiei pe piata muncii.


Proiectul contribuie la crearea oportunitatilor de participare viitoare a studentilor pe o piata a muncii flexibila si inclusiva si va avea un efect pozitiv pe termen lung pt. studentii de la specializarea medicina veterinara prin crearea unui sistem de comunicare si relationare eficient intre acestia si viitorii potentiali angajatori. Pe langa facilitarea accesului studentilor la stagii de pregatire practica pt. deprinderea viitoarele roluri/ocupatii dupa finalizarea studiilor, proiectul prevede si crearea unui portal care sa faciliteze pe termen lung diseminarea oportunitatilor de angajare.


Prima Pagina | Obiective | Activităţile proiectului | Rezultate anticipate | Grup Tinta | Parteneri | Echipa | Proiectul in Imagini
© 2019 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.