institutii
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007 – 2013

 

Axa prioritară:

2. „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie:

2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Beneficiar:

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCURESTI

 

ID Proiect:

63915

 

Cod contract:

POSDRU/90/2.1/S/63915

Prezentarea parteneriatului proiectului


Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti (Partener principal)

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti este instituţie de învăţământ superior de stat, infiintata in anul 1852, autonomă, cu personalitate juridică, proprietară a propriului patrimoniu în conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare, având atribuţii în domeniul învăţământului superior, al cercetării ştiinţifice şi alte activităţi în sprijinul acestora.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
www.fmvb.ro

Obiectivele principale ale Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti sunt: formarea de specialişti cu pregătire superioară prin licenţă, masterat, doctorat, programe de reconversie profesională şi educaţie continuă inclusiv pentru participanţi de nivel preuniversitar în domeniile: agronomie, horticultură, silvicultură, zootehnie, biotehnologii, medicină veterinară, inginerie civilă, inginerie geodezică,ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, inginerie şi management, ştiinţe inginereşti aplicate şi biologie; dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare, proiectare, diseminare, consultanţă, expertiză şi alte servicii şi activităţi de producţie sau creaţie specifice, în cadrul departamentelor, catedrelor sau în unităţi proprii de cercetare şi producţie, inclusiv prin colaborare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare sau cu alte persoane juridice din ţară ori din străinătate care să contribuie la dezvoltarea patrimoniului ştiinţific naţional şi mondial Strategia dezvoltarii si modernizarii a Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti in perioada 2009 – 2013 in contextul general creat de aderarea Romaniei in anul 2007 la Uniunea Europeana, are in vedere urmatoarele obiective principale: dezvoltarea si modernizarea facultatilor si specializarilor existente; infiintarea de noi specializari, compatibile cu structurile europene; asigurarea managementului calitatii in toate compartimentele Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti; atingerea nivelului de performanta, competitivitate si compatibilitate in domeniul cercetarii stiintifice si inovarii tehnologice prin raportare la standardele international. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti a elaborat si gestioneaza proiectului. ”Dezvoltarea pietei muncii prin promovarea ocupatiilor neagricole in mediul rural”, finantat din FSE, AXA 5, DMI 5.2 „Dezvoltarea pietei muncii prin promovarea ocupatiilor neagricole in mediul rural”, in valoare de 4.017.116 euro.Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iasi (Partener 1)


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” este o institutie de invatamant superior de stat, cu caracter deschis, autonoma, cu personalitate juridica, consolidata in cei peste 95 de ani de existenta ca o entitate europeana a sistemului de invatamant romanesc, in continua dezvoltare si modernizare.


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”  pregateste medici veterinari dupa principiile didacticii moderne, prin participarea lor directa la alegerea traiectoriei formative, printr-un proces de invatare-evaluare menit sa stimuleze gandirea si creativitatea, asigurandu-le sanse reale in competitia de pe piata libera a fortei de munca. In vederea realizarii in cele mai bune conditii a misiunii si obiectivelor sale, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”  pune la baza intregii sale activitati academice urmatoarele principii: promovarea invatamantului, stiintei si culturii in spiritul valorilor democratiei, libertatii academice si deschiderii spre integrare in comunitatea internationala, cu respectarea identitatii nationale; imbunatatirea managementului, administrarii resurselor si cresterea eficientei procesului de formare si educatie identificarea si promovarea celor mai bune metode de predare-invatare, bazate pe didactica universitara moderna, interactiva si experienta altor universitati din tara si strainatate; diversificarea si perfectionarea programelor de invatamant si a structurii Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, pe domenii si specializari, pentru satisfacerea cerintelor educatiei complexe si riguroase, necesare dezvoltarii sociale, economice si culturale; asigurarea suportului material in vederea imbunatatirii pregatirii practice si aplicative a studentilor si a asigurarii facilitatilor sociale.S.C. SOFTWIN SRL (Partener 2)

Softwin este mai mult decât un furnizor local sau regional de soluţii complexe de IT: de la înfiinţarea sa, în 1991 şi până în prezent, compania a reuşit să cucerească pieţe internaţionale, câştigând încrederea clienţilor de pe trei continente: Europa (Europa Centrală şi de Est şi Uniunea Europeană), America de Nord (SUA şi Canada) şi Asia.


SOFTWIN are atât cunoştinţele cât şi personalul calificat pentru implementarea şi livrarea de proiecte complexe. Profesioniştii Softwin au baza de cunoştinţe necesară, experienţa, precum şi flexibilitatea pentru a inţelege şi implementa cerinţele proiectelor, calitaţi care contribuie in mod decisiv la succesul şi finalizarea proiectelor în coordinatele de timp şi resurse impuse.


În prezent, Grupul Softwin reuneşte trei divizii distincte, fiecare având o structura independenta de management şi raportare:


ASCENTA ASCENTA
Soluţii Integrate şi Consultanţă pe Procese de Business
www.ascenta.ro
INTUITEXT INTUITEXT
Knowledge Management (eLearning) , Soluţii de Suport pentru Instruire şi Software Educaţional
www.intuitext.ro
PAXATO PAXATO
Servicii de Administrare a Relaţiilor cu Clienţii, de IT HelpDesk si servicii tip Call Center
www.paxato.ro

Începând cu 1993, SOFTWIN a devenit prima companie românească implicată activ în domeniul educaţional şi de instruire, dezvoltând soluţii inovatoare de conţinut electronic menite să îmbunătăţească procesul de predare şi învăţare. Solutiile de tip eLearning (instruire asistată de calculator) sunt din ce în ce mai folosite la nivel modial, în special în companiile şi organizaţiile cu număr mare de angajaţi şi numeroase birouri şi filiale dispersate pe arii geografice întinse. Prin intermediul diviziei Intuitext, Softwin este unul dinte cei mai importanţi integratori regionali de servicii de instruire, fiind unicul din România care oferă o soluţie completă de eLearning.


Având o experienţă unică în România, de 14 ani în crearea de conţinut electronic de calitate, echipa INTUITEXT are capacitatea de a răspunde rapid la noile cerinţe de creare de conţinut sau de transpunere a unuia deja existent într-o formă interactivă. Oferta Intuitext include diverse soluţii cum ar fi consultanţă în definirea şi implementarea strategiei de învăţare şi dezvoltare, platformă proprie de e-Learning (Intuitext e-Learning Suite), pachete de cursuri predefinite, integrare de produse, implementare de platforme de eLearning, servicii de creare de cursuri multimedia, precum şi o echipă dedicată de suport şi mentenanţă.Prima Pagina | Obiective | Activităţile proiectului | Rezultate anticipate | Grup Tinta | Parteneri | Echipa | Proiectul in Imagini
© 2019 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.