institutii
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007 – 2013

 

Axa prioritară:

2. „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie:

2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Beneficiar:

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCURESTI

 

ID Proiect:

63915

 

Cod contract:

POSDRU/90/2.1/S/63915

Rezultatele anticipate

 • Web site operational al proiectului
 • 2800 accesari a sistemului informatic suport
 • 25 acorduri de parteneriat agreate si semnate cu cabinete/companii/institutii publice
 • 25 de tutori abilitati pentru exercitarea atributiilor de tutori in cadrul stagiilor de practica pentru studenti
 • 25 persoane reprezentand personalul desemnat pentru a exercia roluri de tutori de practica
 • 2 module elaborate de materiale suport aferente stagiilor de pregatire practica pe niveluri de competente ( competente preclinice si clinice)
 • 5 programe de stagii de pregatire practica aferente celor 5 ani de studiu
 • 5 categorii de instrumente de monitorizare si evaluare a stagiilor de practica
 • 2800 studenti participanti la stagii de practica
 • 5 evaluari partiale si 5 evaluari finale ale rezultatelor obtinute de studenti in cadrul stagiilor de pregatire practica cu probe practice/utilizandu-se facilitatile sistemului informatic
 • Promovarea si publicitatea aferenta proiectului: brosuri, campanii de promovare, conferinte de lansare si finalizare dedicate proiectului, bannere
Prima Pagina | Obiective | Activităţile proiectului | Rezultate anticipate | Grup Tinta | Parteneri | Echipa | Proiectul in Imagini
© 2019 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.